Vi är…


Vi är ett konsultföretag som präglas av sina medarbetare och deras erfarenhet och kompetens. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina projekt genom att tillhandahålla individer som gör skillnad eller som strategisk partner med helhetsansvar för genomförande av affärskritisk systemutveckling.

Kunderna återfinns idag främst inom bank, finans och försäkring samt offentlig sektor.
Vi hjälper även kunder i andra branscher där vår erfarenhet och kompetens kommer kunden till nytta.

Vi är trygga i våra leveranser och har därför en kvalitetsgaranti på alla uppdrag. Invertel genomför uppdragsuppföljningar på alla uppdrag för att ständigt förbättra oss.

Våra kompetenser är inom affärsutveckling, projektledning, krav, arkitektur och agil metodik.